Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Webbutbildning: Processäkerhet

I och med vårt samarbete med IPS får medlemmar i IKEM:s branschförening tillgång till IPS webbutbildning "Introduktion till processäkerhet". IKEM tar kostnaden och du som är medlem hos oss går kostnadsfritt. Utbildningen bygger på självstudier.

Kursens utformning

Du går webbutbildningen, som bygger på självstudier, när det passar dig. Beroende på dina förkunskaper beräknas kursen ta mellan tre till fem timmar att genomföra.

Utbildningen är uppdelad i två delar, med ett avslutande prov i varje del.

Efter godkända prov kan du skriva ut ett diplom. Samtidigt registreras den avslutade utbildningen i SSG:s system. Därefter kan du repetera utbildningen när som helst om du anger din personliga kursdeltagarkod.

För företag som använder Accesskort för att uppvisa deltagande i ”Entréutbildning” noteras kursen på deltagarens ”Accesskort” förutsatt att resultatet är godkänt.

Utbildningen ökar säkerheten på processanläggningar

Syftet med utbildningen är att öka säkerheten på svenska processanläggningar genom:

  • att förmedla grundläggande kunskap om processäkerhet
  • att uppmuntra till riskmedvetande, ansvarstagande, aktivt deltagande i processäkerhetsarbetet och fortsatt kompetensutveckling.

Innehåll

Introduktion
Olyckor och olycksfenomen
Riskhantering
Människa Teknik Organisation (MTO)
Teknisk säkerhet
Mänskliga faktorn
Organisation och styrning

Administratörskonto hos SSG

SSG ska ha fått information från IKEM och/eller IPS, att din organisation/företag är medlem i branschföreningen och/eller IPS.

En ansvarig i din organisation upprättar ett administratörskonto hos SSG och väljer vilka i organisationen som ska ha tillgång till kursen. Som administratör kan man också tilldela kursen till sig själv. Kursdeltagaren får då ett mejl från SSG med länk och inloggningskod för att starta kursen.

Mer information finns på IPS webbplats  
Här finns även en detaljerad instruktion för administratörer.

Administratörer upprättar konto här
Här gör du företagsanmälan. I steg 1 väljer du "Företag" och i nästa steg väljer du kurspaketet "Processäkerhet Grund (IPS)"

Administratörer loggar in här 

Vid problem med SSG:s system, kontaktas deras support: https://www.ssg.se/Support/

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in