Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Säkra transporter och transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport.

Eftersom målsättningen för oss inom kemisk industri är att alla våra transporter ska vara säkra har vi istället för den mer lagtekniska termen Farligt gods valt att arbeta med dessa frågor under begreppet Säkra transporter.

Så här jobbar IKEM med säkra transporter

  • IKEM:s branschförening bevakar och arbetar med transportfrågor med fokus på Farligt gods.
  • Vi samverkar med andra branschföreningar inom Svenskt Näringsliv och påverkar myndigheter för att medlemsföretagen ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa och för att minska sannolikheten för att olyckor ska inträffa.
  • IKEM svarar på remisser och enkäter från myndigheter, departement och EU-institutioner samt deltar i samverkans- och referensgrupper. Vi tar del av myndigheternas sammanställningar om olyckor och incidenter men också genom vår egen omvärldsbevakning fångar vi upp händelser av intresse.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in