Stöd och rådgivning i tillståndsprocessen

Dags att utöka, ändra eller starta en ny verksamhet? Då kan ni behöva ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsprocessen är ett virrvarr av olika regler och olika aktörer. Därför har vi försökt oss på att sammanställa processen för att underlätta och förhoppningsvis förkorta tiden fram till beslut om tillstånd beviljas eller inte. Vi vill också flagga för IKEM:s projekt då vi tillsammans med medlemsföretaget Incendio söker miljötillstånd. IKEM:s miljöjurist ger råd och har kontinuerliga möten med Incendio före, under och efter beslutet.

Film: Ha koll på tillståndsprocessen!

IKEM visar vad du behöver tänka på inför att du ska söka miljötillstånd.

IKEM ger dig stöd i processen!

Miljöprövningen tar lång tid, vilket hämmar utvecklingen för mer hållbar produktion. Du som är verksamhetsutövare kan påverka processen med bra underlag och dialog med myndigheter. 

Här får du tips på hur ett bra underlag tas fram

Följ Incendios resa till miljötillstånd

IKEM:s medlemsföretag Incendio nappade på IKEM:s erbjudande om att delta i IKEM:s projekt då vi ger stöd och råd före-, under och efter företagets tillståndsprocess.

På webben har du nu möjlighet att följa hur Ann-Sofie Hulstved miljöansvarig på Incendio och Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM arbetar för att tillståndsprocessen ska kortas ned.

Incendio är medlemmar i IKEM:s arbetsgivar- och branschföreningar. Företaget tillverkar bränsleadditiv, motor- och industrioljor, vattenbaserade kemikalier för industriella applikationer med mera.

IKEM och Incendio: Resan till miljötillstånd

Tillståndsprocessen steg för steg 1-9

1 Ta reda på om ni behöver tillstånd

Miljöprövningsförordningen listar de bestämmelser som anger när du behöver söka tillstånd. Tillstånd behövs om ni exempelvis ska tillverka läkemedel genom kemisk eller biologisk reaktion eller behandla farligt avfall.

Så här vet du om ni behöver ett miljötillstånd

2 Vem prövar ärendet?

Den instans som beslutar om verksamheten får tillstånd är antingen mark- och miljödomstolen (A) eller länsstyrelsen (B). I Miljöprövningsförordningen ser du om verksamheten är A eller B.

Mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen vilken instans vänder du dig till?

3 Tillstånd

Vid ansökan om tillstånd ska ni hålla samråd, upprätta en miljökonsekvensutredning och skriva ansökan.

Det här ska du göra nu

4 Samråd

Det första ni behöver göra är att hålla samråd med myndigheter och berörda. Om ni missar detta kan ni ett senare skede behöva göra om hela processen.

Här är saker du måste tänka på inför samråd

5 Ansökan

Det är många viktiga delar som måste med i en ansökan om miljötillstånd. Vi ger dig råd om vad du måste ha med och vad du bör tänka på. En bra ansökan sparar tid och onödigt arbete.

Så här skriver du ihop ansökan

6 Miljökonsekvensbeskrivning

Du ska bilägga miljökonsekvensbeskrivningen till din ansökan. Men denna bilaga ska också kunna läsas som ett fristående dokument.

Så här ordnar du en miljökonsekvensbeskrivning

7 Handläggning av ansökan

Domstolen eller länsstyrelsen kan begära en komplettering av din ansökan. Men även en kungörelse ska utfärdas och din ansökan ska ut på  remiss till berörda.

Det här händer med din ansökan när den skickats in

8 Beslut

När din ansökan har behandlats av domstol eller länsstyrelse fattas beslut om ni ska få tillstånd eller inte. 

Bra att veta inför att beslut om tillstånd eller inte tillstånd tas

9 Efter beslut

När ansökan är beviljad och ni fått miljötillstånd ska ni följa de villkor som bestämts i beslutet.

Det här behöver göras när ni fått tillstånd

Hej!

Vi fokuserar på att korta ned och förenkla tillståndsprocessen. Frågan är angelägen för hela industrin.

Vi behöver hjälp av er som är ett av våra medlemsföretag - för ni är våra bästa ambassadörer! Berätta gärna för oss om vad ni stött på då ni ansökt om miljötillstånd. Du kan kontakta mig, Rebecca Wennerberg, via mejl eller ringa. 

Jag är miljöjurist på IKEM och arbetar intensivt med tillståndsfrågorna. 

Hälsningar, Rebecca
010-455 38 82 eller rebecca.wennerberg@ikem.se

Här kan du mejla till Rebecca

Vår förhoppning är att vi inom en rimlig tid ska få vår ansökan godkänd med villkor som vi kan klara av.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in