Besök ett Science Center

Science center stimulerar nyfikenheten och medverkar till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och teknik.

Många science centers arrangerar speciella kemi-aktiviteter under Kemins Dag, men även under övriga året är det förstås spännande och stimulerande att ta del av deras verksamhet.