2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Vi arbetar för framtidens kompetensförsörjning!

På 2047 Science Center finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar inom naturvetenskap, forskning och ny teknik.

Kemins Dag

Årets Kemins Dags-material används vid lärarfortbildning där lärarna fått prova på de olika experimenten.

Under höstlovet kan science centrets besökare prova på årets experiment.

Besöksadress

Jussi Björlings väg 25
781 29 Borlänge

Läs mer