Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Vi arbetar för framtidens kompetensförsörjning!

På 2047 Science Center finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar inom naturvetenskap, forskning och ny teknik.

Kemins Dag

Vi på 2047 Science Center kommer att använda oss av materialet ute på skolorna i Borlänge.

Här kan du läsa mer om vad vi gör på 2047 Science Center 

Besöksadress

Jussi Björlings väg 25
781 29 Borlänge