Navet

Genom interaktiva utställningar och spännande pedagogik vill NAVET ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Navet science center i Borås arbetar med kemi under hela året i ett stort antal aktiviteter. Navet har ett stort utbud av programaktiviteter, och i det fasta programmet finns bland annat Berta Drakes Labb (4-8 år), Kemiutmaningen (åk 4-6) och flera olika kriminalteman om t ex droger, brand och misstänkta dödsfall (åk 4-gy) som är kopplade till kemi. Även pedagoger kan uppleva kemi i form av olika typer av kompetensutveckling.

Kemins Dag

Under hela Kemins Dags-helgen den 19-20 oktober satsar Navet på aktiviteter för allmänheten då besökarna får uppleva årets Kemins Dags-experiment.

Fredagen den 18 oktober får flera skolor besök av Navets pedagoger så att klassen kan genomföra kemiaktiviteter.

På experimentsidan i Borås Tidning finns fler tips om experiment från Navet, bland annat från tidigare Kemins Dag. Se länk nedan

 

 

Länkar