Enkät Kemins Dag 2019

För att kunna utveckla och förbättra Kemins Dag vill vi gärna ha dina synpunkter!

Kanske har du också andra erfarenheter som du vill berätta om, som kan vara till nytta för andra skolor

Svara på enkäten senast 2019-11-15, Var med i vår tävling – vinn vår fina bricka

Länk till enkäten