Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemisk återvinning av plast i Stenungsund

I Stenungsund på Västkusten planeras just nu för en anläggning för kemisk återvinning av plast. Alma Pira-Edman jobbar med projektet. Hon berättar om vad plast är, varför kemisk återvinning behövs och om den nya anläggningen.

Det finns ett antal olika processer för kemisk återvinning av plast. I Stenungsund kommer pyrolysteknik användas. Vid pyrolys hettas plasten upp höga temperaturer utan närvaro av syre. Då bryts polymererna ned till en blandning av petroleumliknande kolväten i gas­ och vätskeform som kan ersätta fossil olja och gas i Borealis befintliga krackeranläggning och  plastfabrik. Det spar resurser att inte behöva bygga nya anläggningar.

Fördelen med kemisk återvinningen är att man får ny ren plast av högsta kvalité. Det gör det möjligt att använda återvunnen plast även till känsliga produkter som till exempel livsmedelsförpackningar, leksaker och medicintekniska produkter.

Filmen ingår som en del i 2022 års materialpaket för Kemins Dag.

Här kan du se filmen