Skriv ut

Kemilärarnas resurscentrum

Kemilärarnas resurscentrum, KRC, är ett nationellt resurscentrum och en satsning av Utbildningsdepartement samt Stockholms universitet. KRC stöder kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

KRC är en av organisationerna som står bakom Kemins Dag och resurscentrumet är även med och tar fram de experiment som ska ingå i materialpaketen.

Kemilärarnas resurscentrum har tagit fram en experimentbeskrivning som bygger på Kemins Dags-experimentet från 2020. Experimentet handlar om fosfor-återvinning. Du hittar beskrivningen på KRC:s webbsida.

Länk till experimentbeskrivning

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 20 A
Arrheniuslaboratorierna, hus E på Frescati
Stockholms universitet

Länk till karta