Plastkunskap för gymnasiet

Plastkunskap för gymnasiet ger uppdaterad information om den stora materialgruppen plast. Undervisningsmaterialet beskriver användningsområden för plaster och tillverkningsmetoder. Materialet passar bäst för kurser på Teknikprogrammet, då det inte finns något utförligt kemiavsnitt. Avsnittet om plasterna och miljön passar även bra för kemiämnet på Naturvetenskapsprogrammet och för ämnet Naturkunskap.

Plastkunskap för gymnasiet bygger på boken Värt att veta om plast av Ulf Bruder. Följande elva lektioner finns:

 1. Polymerer, plaster och gummi.
 2. Volymplaster.
 3. Konstruktionsplaster.
 4. Avancerade plaster.
 5. Bioplaster.
 6. Plaster och miljön.
 7. Modifiering av plaster.
 8. Materialdata och provningsmetoder.
 9. Formsprutningsmetoder.
 10. Övriga bearbetningsmetoder för termoplaster.
 11. Efterbearbetning av formgods.

Kurslitteratur i form av E-bok - Värt att veta om plast

Läs den som blädderbok on-line här 

Ladda ned den som blädderbok här zip 

Ladda ned den som pdf-fil här

Material för lärare:

 • Vägledning om vilka delar av undervisningsmaterialet som passar för vilken kurs. I den finns även en hänvisning till de specifika kurserna med vilket centralt innehåll och vilka kurskrav som möts genom de olika kapitlen i undervisningsmaterialet.  Ladda ned vägledning PDF