Plastkunskap för gymnasiet

Plastkunskap för gymnasiet ger uppdaterad information om den stora materialgruppen plast. Undervisningsmaterialet beskriver användningsområden för plaster och tillverkningsmetoder. Materialet passar bäst för kurser på Teknikprogrammet, då det inte finns något utförligt kemiavsnitt. Avsnittet om plasterna och miljön passar även bra för kemiämnet på Naturvetenskapsprogrammet och för ämnet Naturkunskap.

Plastkunskap för gymnasiet bygger på boken Värt att veta om plast av Ulf Bruder. Följande elva lektioner finns:

 1. Polymerer, plaster och gummi.
 2. Volymplaster.
 3. Konstruktionsplaster.
 4. Avancerade plaster.
 5. Bioplaster.
 6. Plaster och miljön.
 7. Modifiering av plaster.
 8. Materialdata och provningsmetoder.
 9. Formsprutningsmetoder.
 10. Övriga bearbetningsmetoder för termoplaster.
 11. Efterbearbetning av formgods.

Kurslitteratur i form av E-bok - Värt att veta om plast

Ladda ned den som pdf-fil här