Skolnytt

I Skolnytt samlar vi kortfattad information om aktiviteter och material som är av intresse för dig som undervisar i NO eller kemi.

Det kan handla om allt från lärarfortbildningar och elevtävlingar till utmärkelser och Facebookgrupper.

Vi skickar ut Skolnytt en gång per termin till alla lärare som prenumererar på Allkemi.

Skolnytt nr 1 2021

IKEM Skola

Din kemi, Fosforåtervinningsexperiment hos KRC, Sommarforskarskolor, Giftigt kemiintresse, med mera

Ladda ner

Skolnytt nr 2 2020

Fickfakta Kemi - nu med Quiz, Allkemi populär, internationella växtskyddsåret, Kemiolympiaden 2021, med mera

Ladda ner

Skolnytt nr 1 2020

IKEM Skola

Olympiader uppskjutna, Kemins Dag 2020, distansundervisning i kemi, ny kontaktperson för skolmaterial och mycket mer.

Ladda ner

Skolnytt nr 2 2019

Videotävlingen är avgjord, se finalfilmerna. Grön i labbet är en nya programserien för barn i åldern 4-8 år, Kemins Dag 2019 och mycket mer.

Ladda ner

Skolnytt nr 1 2019

Skolnytt

Information om bland annat: Nytt samarbete med Allkemi, radioprogram om periodiska systemet, kurs i experimentell kemi, tumregler i kemi, ny app och en videotävling.

Ladda ner

Skolnytt nr 2 2018

Skolnytt

Information om bland annat: Periodiska systemets år 2019, Berzeliusdagarna, Chemistry Can, Kemiolympiaden och populärvetenskapligt om kemipriset

Ladda ner

Skolnytt nr 1 2018

IKEM Skola
Information om bland annat: Periodiska systemet 150 år, Kemikarriär – ny webb, tumregler kemi, #hurvetdudet, ny hemsida KRC, Kemiolympiaden 50 år, sommarforskarskolor.
Ladda ner

Skolnytt nr 2 2017

IKEM Skola
Information om bland annat: Periodic graphics förklarar kemifenomen, Älska kemi – nytt kemilabb på Universeum, kemiturism, Nobelaffischer, nominera bästa kemiläraren.
Ladda ner

Skolnytt nr 1 2017

IKEM Skola
Information om bland annat: Min kemi, ny föreståndare för KRC, namn på nya grundämnen, Kemiklubben, Kunskap och kemisk industri i 1800-talets - bok om kemihistoria.
Ladda ner

Skolnytt nr 2 2016

IKEM Skola
Information om bland annat: SACO-prognos om arbetsmarknaden för kemister, Nobelaffischer, National Chemistry Week, var man kan köpa polymorf plast, Science om stage, antologi om kemididaktik.
Ladda ner

Skolnytt nr 1 2016

IKEM Skola
Information om bland annat: Kurs i experimentell kemi, Kemins Dag, nya grundämnen, Skolkemi, Teknikcollege.
Ladda ner

Skolnytt nr 2 2015

IKEM Skola
Information om bland annat: Rapport om antalet examinerade kemilärare, Nordisk kemilärarkonferens, Sveriges bästa kemilärare, Berzeliusdagarna, lyssna på Ulf Ellervik.
Ladda ner

Skolnytt nr 1 2015

Information om bland annat: Posters om kristallografi, avhandling om kemididaktik, veckans molekyl, Forskningsnätet Skåne, Nobelaffischer, undervisningstips på Facebook.
Ladda ner

Skolnytt nr 2 2014

IKEM Skola
Information om bland annat: Plastkunskap för grundskolan, Kemikalendern, Naturvetarnas arbetsmarknad – rapport från Naturvetarna, material om kristallografi
Ladda ner

Skolnytt nr 1 2014

Information om bland annat: sommarforskarskolor, Berzeliusdagarna, Facts & figures - fakta om kemiindustrin, kemiolympiaden, Kemistugan, Berta Science in school
Ladda ner

Skolnytt nr 2 2013

IKEM Skola
Information om bland annat: Nytt ämnesdidaktiskt centrum, kristallografins år, plastkunskap för gymnasiet, Berzeliusdagarna, webbportalen Teknik & Natur.
Ladda ner