Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Om IKEM - Vi har ett gemensamt intresse!

De flesta av IKEM:s medlemsföretag är utlandsägda och investeringsintensiva.

Flera av dem ser möjligheten att utveckla biobaserad produktion av kemikalier, material, drivmedel och produkter i Sverige. Det kommer på sikt ge nya hållbara material som helt kan förändra både industriella lösningar och konsumentprodukter.

Våra 1 400 medlemsföretag har ca 70 000 medarbetare. För företag som vill investera och producera i Sverige är tillgång till rätt kompetens en viktig faktor. Utan en fungerande skola med bra undervisning i naturvetenskap och kemi, står sig Sverige sig slätt.

Därför satsar IKEM på skolan.