Kontakt IKEM Skola

Här hittar du samtliga kontakter inom IKEM skola

Har du frågor om material eller prenumerationer, t ex Kemins Dag och Allkemi så kontaktar du Industrilitteratur.

Har du övergripande frågor kring IKEM Skola, kontaktar du Ulla Nyman.

Mer information hittar du under respektive område och flik inom IKEM Skola

 

Ulla Nyman
Chef opinionsbildning
Director public relations
+46 10 455 38 71
+46 70 595 81 48
Greta Hjortzberg
Ansvarig Kompetensförsörjning (tjänstledig)
Head of Competence Supply
+46 10 455 38 56
+46 72 519 93 52
Louise Fornander
Kemikalieexpert (föräldraledig)
Chemicals Expert
+46 10 455 38 68
+46 70 338 30 42
Marie Nystrand
Industrilitteratur
+46 150 753 41
+46 730 24 24 41