Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Teknikcollege – utbildningar som leder till jobb

På Teknikcollege finns både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, där ryms både programmerare, mattesnillen och svetsälskare med lärare och föreläsare som har erfarenhet av det de pratar om. Utbildningen lämnar plats för både praktiska och teoretiska ämnen så att studenten ska kunna gå direkt ut i arbetslivet eller vidare till fortsatta studier inom till exempel yrkeshögskola eller teknisk högskola.

Teknikcollege påminner på många sätt om en vanlig arbetsplats. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning som utformningen av själva innehållet. Det är ett upplägg som både studenter och företagen tjänar på.

Varför ska jag som är elev välja Teknikcollege?

Att låta företag tillsammans med skolan vara med och påverka hur din utbildning formas är en vinnande strategi, vilket är just det som Teknikcollege innebär. Du som läser en certifierad utbildning ges rätt förutsättningar för att få jobb direkt efter examen eller att plugga vidare.

Under din studietid ser Teknikcollege till att du får kontinuerlig kontakt med företag inom din region, till exempel genom studiebesök, sommarjobb eller praktik. Genom att vara ute och synas på företag skapar du bra nätverk inför framtiden. Företagen vet också om att din utbildning och kunskap är anpassad till deras behov. Därför finns det stor möjlighet att få jobb direkt efter studierna, om du skulle vilja det.

Varför ska jag som är lärare välja att undervisa på Teknikcollege?

Utbildningsanordnaren får en nationell kvalitetssäkring som indikerar att utbildningen håller mycket hög klass. Som lärare inom Teknikcollege arbetar du bland annat i team och uppnår resurseffektivitet genom samverkan med företag där ett utbyte av exempelvis maskinparker och andra kompentenser förekommer. Du ges också goda förutsättningar att bedriva en sammanhållen och genomtänkt pedagogik med ett elevaktivt arbetssätt utifrån Teknikcollege kriterier.

 

Läs mer om Teknikcollege