Skriv ut

Rådgivning: Hälsa Säkerhet Miljö

Medlemmar i IKEM:s branschförening får hjälp med frågor kring kemikalier, miljötillstånd och yttre miljö, processäkerhet och ”security”, kemisk arbetsmiljö, transport av farligt gods. Vi kan också ge information om Responsible Care. Kontakta den av oss som passar bäst beroende på din fråga.

Förutom vår rådgivning inom Hälsa Säkerhet Miljö arbetar IKEM:s branschförening med många andra frågor. Det handlar om energi och klimat, plast och plastbearbetning, forskning och life science samt kompetensförsörjning, skola och utbildning. Vi förmedlar gärna kontakt till våra kollegor som arbetar med dessa frågor.

Du får alltid svar från oss

HSM-rådgivningen har ingen avsatt telefontid utan du är välkommen att ringa eller mejla när det passar dig. Du kan naturligtvis även sms:a. 

Vi vinnlägger oss om att du alltid ska få svar ifrån oss och vi guidar dig gärna i rätt riktning om det behövs.

Vi värnar om dig som är medlem.

Kristina är sakkunnig i kemikaliefrågor, transport av farligt gods och Responsible Care.
Rebecca är miljöjurist och svarar på frågor kopplat till miljöbalken och annan miljölagstiftning: tillståndsfrågor, avfall, villkor, tillsyn, IED, vatten, förorenade områden et cetera.
Björn Lindberg ansvarar för processäkerhetsfrågor

Välkommen!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in