Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Biolyftet möjliggör hållbar produktportfölj

BioLyftet riktar sig till svenska företag som vill ha hjälp i omställningen från fossila råvaror till hållbara alternativ för den cirkulära ekonomin. Tanken är att företagen med hjälp av utbildning och coachning från experter, själva ska se hur företagets hållbarhetsprofil kan stärkas på ett lönsamt sätt. Kontakta Rebecca Wennerberg eller Nils Hannerz på IKEM om du vill veta mer.

Konsumenter, offentliga aktörer, myndigheter och stora företag ställer allt högre krav på hållbarhetsprofilen hos de material som används till olika typer av produkter. Samtidigt cirkulerar det en hel del felaktiga föreställningar om hur exempelvis biobaserade eller återvunna råvaror presterar och hur kostnadsbilden ser ut.

- Som enskilt företag kan övergången till hållbara material verka som ett alltför svårt och övermäktigt område att ge sig in på, men med BioLyftet får företagen god hjälp med omställningen. Framöver kommer BioLyftet genomföra frukostmöten på tio orter i landet. Vi rekommenderar dig att gå på något av dem för att få mer information, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

BioLyftet riktar sig främst mot materialkategorierna plast och textil som är biobaserad, återvunnen eller återvinningsbar.


BioLyftets frukostmöten

Frukostmötena informerar om hur BioLyftet går till, vilka förväntningar som ställs på deltagande företag, och vilket resultat man kan vänta sig. På de orter där intresset är störst kommer sedan två heldagar att genomföra där deltagarna får en övergripande utbildning på området. Men stor del av tiden kommer även att används till att, med hjälp av experter, låta företagen själva arbeta med frågor som gäller de egna möjligheterna att påbörja sin omställning.
 

Bakgrund till BioLyftet

I en gemensam satsning från Naturvårdsverket och BioInnovation har RISE IVF (före detta Swerea IVF) fått i uppdrag att under 2019 genomföra en serie utbildnings- och coachningsinsatser runt om i landet med syfte att hjälpa små och medelstora företag med att påbörja sin omställning från fossilbaserade material till biobaserade återvunna eller återvinningsbara alternativ.

 

Här finns mer information om BioLyftet

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in