Bisfenol A biläggs REACH

Bisfenol A föreslås att ingå i REACH - kemikalielagstiftningen i bilaga XIV. Ett upptag i bilaga XIV till REACH innebär att det kommer att krävas tillstånd för vidare användning inom vissa applikationer.
  • Bisfenol A finns sedan tidigare på den så kallade kandidatlistan, men har nu prioriterats för att tas upp i bilaga XIV till REACH. 

De största volymerna av bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat och epoxyhartser. Dessa användningar kommer dock inte att omfattas av tillståndsplikten.

En annan användning av bisfenol A som däremot kommer att omfattas av tillståndsplikten är formulering och användning av de epoxyhärdare som innehåller bisfenol A.

Frågan om upptag av bisfenol A i bilaga XIV till REACH är just nu ute på offentligt samråd, och man har möjlighet att lämna kommentarer på detta fram till den 5:e december till ECHA.

Om du använder bisfenol A i din verksamhet och tror att du kommer att omfattas av tillståndskravet uppskattar vi att du kontaktar Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.
 

Recommendation for inclusion in the authorisation list

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in