ECHA bygger databas för SVHC-ämnen

I den senaste uppdateringen av avfallsdirektivet beslutades att ECHA ska bygga upp en databas dit företag ska rapportera innehåll av SVHC-ämnen i varor i enlighet med artikel 33 i REACH. Informationen i databasen ska göras tillgänglig för återvinnare och konsumenter och är ett led i strävan att förbättra kommunikationen om SVHC-ämnen i leverantörskedjan.
- Tidsplanen för detta är oerhört pressad, och redan den 5 januari 2021 förväntas alla som sätter varor på marknaden leverera in uppgifter om eventuella SVHC-ämnen i varorna till den här databasen, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.
 
Just nu pågår en öppen konsultation där ECHA efterfrågar branschens syn på ett antal frågor i relation till den här databasen. Konsultationen stänger redan nu på tisdag den 9 oktober, men frågorna kommer också att diskuteras vid en workshop i Helsingfors den 22 – 23 oktober.

- Om du har frågor om detta eller tror att ditt företag kommer att beröras är du välkommen att höra av dig till mig, Kristina Neimert Carne.

Till ECHAs konsultation och mer information

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in