Effektivare miljöprövning för grön omställning

Under våren och sommaren har IKEM varit delaktiga i en utredning om effektivare miljöprövning. En slutlig rapport är klar avseende hur miljöprövningssystemet kan ändras för att främja investeringar som bidrar till en grön omställning samt hur miljöprövningsprocessen i övrigt kan bli mer effektiv. Vi hoppas nu att regeringen kan komma att utse en ny utredare som ska arbeta vidare i denna fråga.
Utredaren fann i våras att hon inom ramen för sitt uppdrag inte skulle kunna lämna tillräckligt väl genomarbetade förslag om hon inte fick förlängd utredningstid. IKEM uppfattade det som att  regeringen var positiv till att förlänga uppdraget. Men det har visat sig att uppdraget inte kommer att förlängas och att en ny utredare eventuellt ska tillsättas. Vi återkommer med mer information när vi vet mer om hur arbetet går vidare.
 
Här kan du läsa  den slutliga rapporten Anpassad miljöprövning för en grön omställning

I rapporten tas bland annat upp:

  • att det inte finns något värde med en ”grön gräddfil”. Det vore för svårt att definiera vad som är grönt och det skulle dra resurser från alla andra prövningar med följd att de tar längre tid. Det är helt i enlighet med vår analys.
  • att bestämmelserna vid ändring av tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter behöver ses över i syfte att underlätta genomförandet av miljöförbättrande åtgärder 
  • att tillämpningsområdet för bestämmelsen om att kunna anmäla in mindre ändringar bör ses över 
  • att det inte går att sätta några tidsgränser för handläggningstider utan en fördjupad analys av ”Tillväxtanalys, Statskontoret, Naturvårdsverket eller annan lämplig myndighet” av hur målen ska kunna nås. 
  • att det bör införas en e-tjänst för ansökan om tillstånd

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in