Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Globalt åtagande ska förhindra nedskräpning

Ellen MacArthur Foundation lanserade den 29 oktober ett globalt åtagande för att förhindra nedskräpning av plast vid källan. Åtagandet leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med FN Miljö och är undertecknat av många av världens största förpackningsproducenter, varumärken, återförsäljare och återvinningsföretag samt regeringar och icke-statliga organisationer.
Syftet med förpliktelsen är att skapa ett nytt läge för plastförpackningar. Målen ses över var artonde månad och blir alltmer ambitiösa under de närmaste åren. Företag som undertecknar åtagandet kommer att publicera årliga data om deras arbete för att hjälpa till att driva framsteg och säkerställa transparens.

Målen inkluderar:

  • Eliminera problematiska eller onödiga plastförpackningar och gå från engångsbruk till återanvändningsbara förpackningar.

  • Innovation för att säkerställa 100 procent av plastförpackningarna enkelt och säkert kan återanvändas, återvinnas eller komposteras år 2025.
  • Se till tillverkad plast cirkuleras genom att avsevärt öka mängden plast som återanvänds eller återvinns för tillverkning av nya förpackningar eller produkter.
 
IKEM tycker att initiativet är bra.  Vi arbetar i denna fråga genom våra Europeiska organisationer.  EuPC (www.plasticsconverters.eu) organisationen för tillverkare av plastprodukter skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar intentionerna i åtagandet och bekräftar att det är nödvändigt att åtgärda problemet med marin nedskräpning. Samtidigt pekar man på vikten av att även länderna i de regioner där nedskräpningen är som störst ökar sitt engagemang.
 
Den Europeiska plastindustrin kommer att fortsätta utvecklingen för att övervinna tekniska hinder för ökad användning av återvunnen plastråvara i så många tillämpningar som möjligt. Ökad insamling och sortering av plastavfall är viktiga steg även i Europa. 
 

Du kan läsa åtagandet i sin helhet på webbplatsen för Ellen Mac Arthur Foundation 
 

Pressmeddelandet från EuPC

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in