Hållbar upphandling av plast

Inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source startar nu ett arbete med att ta fram kriterier för hållbar upphandling av plast. Man börjar med att sammanställa grundläggande kunskap och information för ett antal varugrupper inom byggbranschen, handel samt kommuner och landsting. Företag som är intresserade av detta arbete kan kontakta RE:Source.
- IKEM har varit med i den inledande dialogen kring detta program eftersom vi har medlemsföretag som är intresserade, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Vi hade hoppats på mer konkreta projekt men det kan också vara bra att ta fram grundläggande kunskap.
 
Enligt RE:Source saknas grundläggande kunskap för att effektivt kunna utveckla kriterier för hållbar upphandling av plast. Därför kommer man inleda med tre generella förstudier för att ta fram denna kunskap för varugrupper som är viktiga för kommuner och landsting, handeln respektive byggsektorn.
 
Processen ska inkludera såväl inköpare som tillverkare. Aktiviteterna ska utgå ifrån den kunskap som tas fram i regeringens utredning om hållbara plastmaterial (SOU 2017:06) och koordineras med IVA:s delprojekt om plast. Bedömningen är att dessa aktiviteter kan skapa en god grund för fortsatt arbete utifrån regeringens plastutredning.
 

Till RE:Sources webbplats 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in