Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

HSM-träffar: Välkommen branschmedlem!

IKEM:s HSM-träffar är ett regionalt forum för dig som är medlem i IKEM:s branschförening och som arbetar med Hälsa Säkerhet Miljö. Våren 2019 kommer vi ha fem möten med början den 14 februari i Stockholm.

På HSM-träffarna tar vi upp aktuella ämnen och framtida utmaningar. 2018 var exempelvis temat tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Men vi har ofta ett ”På-gång-pass” där vi tar upp skilda områden beroende på vad som händer inom Responsible Care, nanomaterial, mikroplaster, REACH, CLP, biocider, kemiska arbetsmiljöfrågor, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, industriemissionsdirektivet, processäkerhet, förorenad mark, ftalater, sevesoregelverket, ”giftfri miljö”, säkerhetskultur och så vidare.

Har du önskemål om innehåll och teman? Kontakta gärna oss påhsm@ikem.se.

Vi har naturligtvis även tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegor. Du har också möjlighet att sända in frågor i förväg.

Så här lägger vi upp dagarna:

Från 9.00 kaffe och smörgås
9.30-12.00 programmet
12.00-13.00 lunch

Branschträffarna är kostnadsfria. Om du blir förhindrad kan du överlåta din plats till en kollega. Den som uteblir och inte har överlåtit sin plats till annan blir däremot debiterad 500 kronor inklusive moms.

Våren 2019 gäller följande datum och orter:

14 februari Stockholm anmälan
20 februari Göteborg anmälan
13 mars Malmö anmälan
20 mars Sundsvall anmälan

Du får snart besked om plats och dag för den femte HSM-träffen som kommer att ha plastfokus.

Välkommen!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in