Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

IKEM, OpO och facken besöker kemiindustrin

IKEM har varit på besök i den kemiska industrin tillsammans med Industriavtalets opartiska ordförande och motparterna i avtalet, IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Resan gick till IKEM:s medlemsföretag Borealis och Inovyn i Stenungssund och till Preemraff i Lysekil.

De Opartiska ordförandena, OpO, är de sex medlare som parterna i Industriavtalet utsett att leda industriförhandlingarna i slutfasen av förhandlingarna om nya löneavtal.

Resans syfte var att ge OpO en ökad inblick i kemiindustrins villkor och förutsättningar och dess betydelse för svensk export.

Anders Fröberg, Borealis vd och ordförande i IKEM hade dessutom en föredragning om hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och återvinning. Inovyns vd  Mikael Rogestedt berättade bland annat om kemiindustrins arbete med projektet Hållbar Kemi. Hos Preemraff fick besökarna förutom en rundtur på raffinaderiet en föredragning om Preems produktion och utvecklingen mot användning av mer bioråvara i produktionen.

Deltagare var förutom OpO förhandlingscheferna för Unionen och Sveriges Ingenjörer, Niklas Hjert respektive Camilla Frankelius, IF Metalls vice ordförande Tomas With samt de fackliga organisationernas ansvariga förhandlare för IKEM:s områden. Från IKEM deltog IKEM:s vd, förhandlingschef och biträdande förhandlingschef.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in