Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Karensdag ersätts med karensavdrag

Begreppet karensdag avskaffas i lagen och ersätts av det nya begreppet karensavdrag den 1 januari 2019. IKEM:s medlemsföretag ska dock alltid tillämpa kollektivavtalens sjuklöneregler.
För närvarande för vi diskussioner med våra motparter om vilka konsekvenser denna förändring får för våra kollektivavtalsregler. Så snart våra diskussioner är klara återkommer vi med mer information.
 

Det här innebär karensavdraget i korthet:

Vid sjukdom görs ett avdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckolön. För en anställd som arbetar 40 timmar per vecka blir avdraget då 8 timmar oavsett när under arbetspasset den anställde sjukanmäler sig. Meningen med att införa ett karensavdrag är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro. Syftet med ett karensavdrag är också att avdraget blir detsamma för den anställde oavsett när under arbetspasset som sjukfrånvaron inträffar.
 
Om du är medlem i IKEM:s arbetsgivarförening och har några arbetsrättsliga frågor kan du kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.
 

Arbetsgivarjouren

010-455 38 80
jouren@ikem.se
8.30-17.00 (måndag-torsdag) 
8.30-16.00 (fredag)
 
 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in