Kom på AV-seminarium om Reach och arbetsmiljö!

Vill du veta mer om hur arbetsmiljölagstiftningen och Reach-förordningen hänger ihop? Kom då till Arbetsmiljöverkets seminarium där denna och närliggande frågor kommer att diskuteras. Seminariet som är en del i EU:s arbetsmiljökampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” äger rum på flera orter i landet. 
På seminariet får du prova på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario, men du får också ta del av praktiska exempel.

Målgruppen är framför allt arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga, arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud på företag med en något större användning av kemikalier. 
 
Halvdagsseminarierna är kostnadsfria och ges på fyra orter nu i höst och är gemensamt planerade av Arbetsmiljöverket, fack, arbetsgivare och Prevent.
  • Göteborg - 8 november
  • Stockholm - 13 november
  • Umeå - 15 november
  • Hässleholm - 29 november

-Två flugor i en smäll om du kommer till Stockholm på AV:s seminarium och till IKEM:s arbetsmiljöträff som vi håller dagen därpå, 14 november! Kontakta mig eller Camilla om du vill veta mer om IKEM:s nätverket eller har andra frågor, hälsar Märit Hammarström.

Vi passar på att marknadsföra IKEM:s nätverk för arbetsmiljöfrågor som är öppen för alla medlemmar som är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

 

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in