Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Konjunkturavmattning väntar runt hörnet för kemiindustrin.

Varje kvartal får medlemsföretagen svara på en konjunkturenkät från IKEM. Nu publicerar vi konjunkturenkäten för kvartal tre. Den visar att kemiindustrin har gått in i en försiktigare tillväxtfas. Företagen går fortfarande för högtryck med ett högt kapacitetsutnyttjande, men nu kommer allt fler varningstecken som tyder på en vikande konjunktur.

‒ Den globala ekonomin står vid ett vägskäl. Grundantagandena för den globala tillväxten är fortfarande, enligt de mest tongivande prognosinstituten som IMF, OECD och Världsbanken, förhållandevis goda. Men deras tillväxtantaganden för de kommande åren har sänkts under den senaste tiden. Det går att utläsa också av resultatet i vår enkät, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM och fortsätter:

Under kvartal tre har kostnaderna för rå- och insatsvaror fortsatt att öka. För det genomsnittliga IKEM-företaget står inköpskostnaderna för cirka 40 procent av omsättningen.

‒ Råvarukostnaderna fortsätter öka vilket oroar. Den senaste tidens press på oljepriset borde dock på sikt innebära en viss lättnad på företagens utgifter, säger Carl Eckerdal.

En annan viktig osäkerhetsfaktor är risken för att elsystemet de närmaste åren inte klarar av att leverera tillräckligt under årets kallaste dagar. Konjunkturenkäten visar tydligt hur viktig en stabil elförsörjning är för företagen eftersom elavbrott leder till mycket stora kostnader.

‒ En stabil elförsörjning är även en förutsättning för fortsatta investeringar, i till exempel ny teknik som minskar klimatutsläppen säger Mikael Möller, näringspolitik chef IKEM.

 

Till IKEM:s konjunkturbrev november 2018
 

Läs pressmeddelandet från IKEM
 

Läs artikel i Dagens Industri 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in