Konjunkturen vänder upp igen i kemiindustrin

Under årets första kvartal rådde stiltje i tillväxten inom kemiindustrin och det fanns anledning att tro att konjunkturtoppen var passerad. Kvartal två överraskade positivt och nu förutspår kemiföretagen en fortsatt god försäljningstillväxt under andra halvan av 2018, det visar en färsk konjunkturenkät från IKEM – innovations- och kemiindustrierna. Ökade försäljningsvolymer till Kina och Norge kan vara en viktig delförklaring.

Den goda konjunkturen för kemiindustrin från 2017 pausade under första kvartalet 2018, men under andra kvartalet fortsatte tillväxtresan, det visar den konjunkturenkät som skickas ut till företag som är medlemmar i IKEM – innovations- och kemiindustrierna. I enkäten fick företagen även frågan om de tror vi passerat konjunkturtoppen. Av de företag som vågade sia om det allmänna konjunkturläget menade hela 88 procent att konjunkturtoppen ännu inte är passerad utan ligger längre fram. Prognosen avseende försäljningsvolymerna under innevarande halvår ser också ljus ut. Företagen förutspår en utveckling under andra halvåret 2018 i linje med resultatet för Q2.

‒ Många bedömare tror att vi nu nått toppen på en längre tids konjunkturuppgång. Samtidigt bedömer de att tidpunkten för avmattningen har flyttats fram. IMF räknar exempelvis med fortsatt stabil tillväxt i de utvecklade ekonomierna under 2019, men på något lägre nivåer än under 2018. Det stämmer bra med resultatet av vår enkät, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.
 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från IKEM

Konjunkturbrev - september 2018

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in