Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Krav på rapportering av perfluorerade ämnen

Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.
  • Molekyler som innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja med minst två kolatomer (molekylformer R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 samt R2 är valfria atomer eller grupper) omfattas.
  • Kravet gäller dock bara avsiktligt tillsatt PFAS och endast företag med en årsomsättning på 5 miljoner kronor eller mer. 
 
Förslaget till ändrade föreskrifter har tidigare varit ute på remiss och IKEM har då varit kritisk till förslaget. Kemikalieinspektionen menar att det utökade rapporteringskravet kommer att leda till en bättre överblick av i vilka produkter som perfluorerade ämnen ingår, men eftersom endast kemiska produkter och inte varor behöver rapporteras till produktregistret menar IKEM att den nya informationen kommer att vara ytterst begränsad och miljönyttan inte står i proportion till den ökade administrationen som det innebär för rapporterande företag.
 
De nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2019, vilket innebär att rapporteringen enligt det nya formatet ska ske första gången i februari 2020.
 

Här kan du läsa mer om Kemikalieinspektionens förslag och den nya förordningstexten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in