Mer och snabbare för att begränsa den globala uppvärmningen

Rapporten från FN:s klimatpanel pekar på att de globala utsläppen av koldioxid snabbt måste minska och att åtgärder kommer att bli nödvändiga i alla delar av samhället. 
Parisavtalet antogs i december 2015 med målsättningen att begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå och att ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celcius. I samband med antagandet av Parisavtalet fick FN:s klimatpanel uppdraget att ta fram en rapport om temperaturökning begränsad till 1,5 graders Celcius, vilken alltså presenterats igår.
 
I rapporten pekar FN:s klimatpanel på behovet av omfattande utsläppsminskningar inom alla delar av samhället och teknik som kan avlägsna koldioxid från atmosfären. 
 
- Våra medlemsföretag står för en femtedel av Sveriges export och bidrar till lägre globala utsläpp tack vare effektiva produktionsprocesser och den klimatvänliga el vi använder, säger Mikael Möller, näringspolitiskt chef på IKEM. 
 
Inom kemiindustri, oljeraffinaderier och cementindustri undersöks redan möjligheterna med att fånga koldioxid för lagring eller för vidareförädling till energi eller råvara. Genom att samtidigt arbeta med cirkulära materialflöden kan stora möjligheter skapas för en resurseffektiv och klimatvänlig produktion.
 
För att nå nollutsläpp behöver kolets kretslopp slutas. Det är tekniskt möjligt men kräver stora investeringar i infrastruktur, energilösningar och forskning kring hur smarta material kan göras av koldioxid. Det kräver också politiska lösningar för att se till att en omställning kan göras på ett konkurrenskraftigt sätt.
 
- Vår industri har redan börjat använda koldioxid som råvara för att göra nya material. Till exempel tillverkar Covestro plast som fångar in koldioxid. Det finns teknik för att omvandla koldioxid till material. Men processerna behöver utvecklas så att det blir mer energi- och kostnadseffektiva. Dessutom krävs kluriga politiska lösningar, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. 
 
- De flesta industrier vill använda mer återvunna råvaror men hittar dem inte på marknaden, det måste lösas. Folk behöver förstå att företagen idag är medvetna och vill göra mer, men hindras av gamla lagar och regler. Sen tycker jag vi ska vara optimistiska – vi har mycket kunskap och teknik redo, avslutar Nils Hannerz. 
 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in