MynAK - en ny arbetsmiljömyndighet

Sedan juni i år har Sverige en ny arbetsmiljömyndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK. Märit Hammarström, från IKEM, var med och lyssnade på MynAk:s nye generaldirektör, Nader Ahmadi, som berättade om myndigheten hos AFA Försäkring.

Sedan juni i år har Sverige en ny arbetsmiljömyndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK. Märit Hammarström, från IKEM, var med och lyssnade på MynAk:s nye generaldirektör, Nader Ahmadi, som berättade om myndigheten hos AFA Försäkring.

 

MynAK drog igång den första juni och är en kunskapsmyndighet som leds av en generaldirektör. Till myndigheten, som är placerad i Gävle, är ett insynsråd med sju ledamöter knutet.
 
Nader Ahmadi berättade om hur långt man kommit i rekryteringsarbetet och vilka uppdrag myndigheten fått från regeringen. Exempelvis ska MynAk sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid, sammanställa och analysera företagshälsans utbildningsbehov.
 
Just nu arbetar MynAk med att bygga upp verksamheten och att besöka universitet och högskolor, forskningsinstitut, andra myndigheter och organisationer i syfte att knyta kontakter för kommande samverkan.
 
Nader Ahmadi sa med stor tydlighet att ”Vi ska lyssna på alla viktiga aktörer, samverka och ha dialog”. Det ser IKEM och Svenskt Näringsliv fram emot. Arbetsmarknadens parter är viktiga aktörer i arbetsmiljöarbetet.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in