Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Parlamentet säger nej till innovation och smarta plaster

EU-parlamentet väntas idag rösta igenom ett totalförbud för vissa engångsartiklar i plast. Det gäller bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare och ballongpinnar. IKEM är kritiska till att man inte prioriterar ökad återvinning och minskad resursförbrukning.

- Beslutet idag innebär ett vägval genom att politikerna inte prioriterar ökad återvinning och minskad resursförbrukning. Dessutom säger de nej till utveckling och en innovativ materialgrupp som plasterna är, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor.

Plasterna är en innovativ materialgrupp och det är möjligt att utveckla de egenskaperna som vi vill ha. De flesta plaster är i dag långlivade och återvinningsbara, vilket är viktiga egenskaper i ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle. Om plasten hamnar i miljön är det dock ett problem. Det politikerna missar är att det också finns plaster som löses upp i vatten och sedan kan brytas ner av mikroorganismerna i reningsverken. Vissa plaster bryts också ner i vatten, hydrolyseras, och andra är känsliga för UV-ljus. Inom läkemedelsindustrin används möjligheten att designa nedbrytbarheten hos plaster så att man kan välja var i kroppen som t.ex. läkemedelskapslar ska brytas ner och utsöndra läkemedlet där detta gör störst effekt.

Eftersom direktivet mest leder till en övergång till engångsprodukter i alternativa material, kommer inte nedskräpningen att minska, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång.

- Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige ingår redan flera av de produkter som omfattas av direktivet i producentansvaret för förpackningar.

Nyligen har stora delar av lagstiftningen som kopplar till en cirkulär ekonomi reviderats inom EU och EU-kommissionen presenterade i början av året en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade plaststrategin.

- Det är speciellt anmärkningsvärt att EU-parlamentet inte tar hänsyn till plaststrategin. Först uppmanas industrin att öka användningen av återvunnen plast och att finansiera lösningar som går in i denna riktning, sedan ska en stor källa till återvinningsbart plastmaterial minskas utan vetenskaplig grund.

- Man kunde förväntat sig av ett direktiv som utgår ifrån plaststrategin skulle skilja mellan eller uppmuntra återvinningsbara produkter och produkter med återvunnen plast i, men i stället föreslås totalt förbud eller restriktioner för vissa återvinningsbara produkter.

Här kan du läsa IKEM:s kommentarer på förslaget till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter.
 

Här kan du läsa IKEM:s remissvar

Bilaga 1

Bilaga 2

Här är Svenskt Näringslivs remissvar

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in