Plastmattor i bostaden är säkra

Nyligen har Karlstads universitet rapporterat om en studie som gjorts av deras forskare och att den visar att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Pressmeddelandet från Karlstads universitet ger tyvärr en felaktig bild av vad studien visat och vilka kemikalier som plastmattor innehåller. Man berättar inte heller att EU:s expertmyndigheter kommit fram till att användningen är säker.

Rapport från Karlstads Universitet: Plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier

 
De kemikalier som lyfts fram i studien har enligt Golvbranschen inte använts på över 20 år av de dominerande golvleverantörerna på den svenska marknaden. De mjukgörare som man gick över till är inte farliga enligt de omfattande riskbedömningar som har gjorts av myndigheter och näringsliv. Inte heller de gamla mjukgörarna har inneburit en risk i inomhusmiljön från golv eftersom emissionerna är så små. Det finns därför ingen anledning till oro varken för nya eller gamla plastgolv.
 

Golvbranschen: Vilseledande fakta om PVC-golv

 
I pressmeddelandet från Karlstads universitet står att studien har visat att de farliga kemikalierna kommer från plastgolven. Detta är fel och inget som heller påstås i den vetenskapliga artikeln. I den står att studien har visat på ”signifikant högre nivåer av BBP:s metabolit i urinen hos gravida kvinnor som under 2007-2010 bodde i hem med PVC-golv jämfört med andra golvmaterial”. Vilka golv som fanns i bostaden självskattades och kontrollerades inte. Vidare analyserades inte om golven verkligen innehöll BBP, som bara användes i vissa speciella golv. Därför kan man inte veta om BBP kom från gamla golv eller från andra produkter som innehöll BBP t.ex. tätningsmedel, lim, färger, lacker, bilvårdsmedel. Golven stod trots allt för mindre än hälften av användningen av BBP. I den vetenskapliga artikeln är man däremot mer nyanserad och skriver att plastgolv ”kan vara en källa för upptag av BBP-metaboliter hos gravida kvinnor”.
 
Varken i pressmeddelandet eller i den vetenskapliga artikeln nämns att EU-kommissionen 2007 presenterade en omfattande riskbedömning av BBP där slutsatsen var att det inte fanns någon oro för konsumenternas exponering via inomhusluften. Säkerhetsmarginalen var extremt hög, över tre miljoner. (Det är allmänt erkänt att säkerhetsmarginalen bör vara minst 100 för att ett ämne ska förklaras vara säkert att använda i en slutprodukt).
 

European Union Risk Assessment Report

 
De tre ftalater som nämns i pressmeddelandet (DBP, BBP och DEHP) får sedan februari 2015 inte användas eller släppas ut på marknaden utan ett särskilt godkännande. Tillstånd behövs däremot inte om man importerar en vara som innehåller dessa ämnen. Dock finns det produktlagstiftning som reglerar innehållet oavsett om produkten tillverkats inom EU eller importeras. Dessa tre ftalater är sedan länge förbjudna i leksaker och barnartiklar samt i kosmetikprodukter. Det finns också begränsningar när det gäller användningen i material som kommer i kontakt med livsmedel. 
 

Plasticisers: Hur handlar REACH om mjukgörare?

 
De europeiska tillverkarna av PVC-produkter fasade ut dessa tre ftalater (BBP, DBP, och DEHP) redan under 2000-talet som en del av sitt hållbarhetsarbete.
 

Läs mer i Vinyl2010

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in