Populär kurs om plast

Intresset har varit stort för den halvdagarskurs på temat ”Värt att veta om plast” som IKEM arrangerat tillsammans med Polymercentrum. De två tillfällena i september blev snabbt fulltecknade, varför extra kurstillfällen sattes in. Nu har även dessa genomförts hos IKEM den 8 och 9 oktober.

- Det är jätteroligt att så många vill lära sig mer om plast och vi har haft mycket engagerade deltagare vid alla tillfällen, berättar Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har varvat fakta med diskussioner vilket har varit mycket givande. Vi ser ett tydligt behov att fortsätta med dessa kurser.

Det har varit fulla grupper vid alla tillfällen och deltagarna har kommit från olika branscher, allt från dagligvaru- och detaljhandeln till klädkedjor och bilföretag. Många frågeställningar handlade om återvinning och plasters roll i det cirkulära samhället.

- Polymercentrum och IKEM planerar nu tillsammans ytterligare kurser. Både fler introduktionskurser och några fördjupningskurser inom områden som efterfrågats, berättar Lena Lundberg. För den som är intresserad kommer vi snart att lägga ut mer information på webben.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in