Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

PVC Forums årsmöte

Den 30 november hade IKEM:s sektorgrupp PVC Forum sitt årsmöte i Malmö med ett fullspäckat program under temat PVC och hållbarhet. Årsmötet var välbesökt av både medlemsföretag och gäster. Det formella årsmötet hölls på förmiddagen och efter lunchen var det en rad intressanta presentationer.

Ny återvinningsanläggning i Svenljunga

Efter lunch började Rob Labots, chef för plaståtervinning på företaget Van Werven, att presentera deras verksamhet. Företaget, som är familjeägt i fjärde generationen, är inne i en stark tillväxtfas och har på kort tid öppnat anläggningar i Belgien, Storbritannien och Irland. I Sverige bygger man nu en ny anläggning Svenljunga.

I deras anläggningar innebär varje kilo återvunnen plast en besparing på 2,5 kg koldioxid.

Återvinning med superkritisk koldioxid

Efter det fortsatte Peter Sommer-Larsen, seniorspecialist på Teknologisk Institut i Danmark att berätta om deras projekt att utveckla och demonstrera nya möjligheter till återvinning av mjukgjord PVC från medicintekniska produkter genom att avlägsna mjukgörare och tillsatser med hjälp av miljövänlig superkritisk koldioxid (scCO2) -teknik. Hitintills har man lyckats reducera mjukgörarinnehållet till under 4 % i en extraktion.

Avfall och cirkulär ekonomi

IKEM:s miljöjurist Rebecca Wennerberg berättade om vad som händer inom avfallslagstiftningen som påverkar återvinningen. Avfallsbegreppet har en vid tillämpning och avfallsdefinitionen är gemensam för EU. En särskild fråga är om en restprodukt ska anses vara avfall eller biprodukt. För biprodukter gäller inte exempelvis inte avfallslagstiftningen.

Ett av EU:s fokus är att stimulera cirkulär ekonomi och avfallspaket har bland annat fokus på att öka återvinningen hushållsavfall och minska deponeringen.  

Produktmärkningen VinylPlus

VinylPlus är den europeiska PVC-industrins frivilliga åtagande för en hållbar produktion och användning av PVC. Per-Håkan Nilsson, från INOVYN redogjorde för hur VinylPlus produktmärkning, som kombinerar kvalitet och hållbarhet, fungerar. Märkningen bygger på hållbar utveckling, kan vara stöd för företag vid upphandling och är tredjepartscertifierad.

PVC i våra nordiska grannländer
Ole Grøndahl Hansen från PVC Informationsrådet i Danmark redogjorde att det händer mycket på plastområdet. Bland annat väntas en dansk plaststrategi i december 2018. Dessutom har man en ny PVC-strategi.

Jørn Sundbø från PVC Forum Norge berättade att marknaden för PVC växer mellan 6–8 procent per år. Den största delen av den PVC-avfallet går till antingen energiåtervinning eller förbränning. Norge har samma regelverk kring PVC som EU.

Kartläggning

PVC Forum har varit med och initierat en kartläggning av den PVC som finns inbyggd i samhället och vilka tillsatsämnen som finns i dessa PVC-produkter. Målsättningen är att kunna utarbeta en strategi för hur gamla PVC-produkter ska hanteras. IVL Svenska Miljöinstitutet gör kartläggningen och Tomas Rydberg presenterade resultaten så här långt. De produktgrupper som omfattas av studien är golv, rör, takduk, kabel och profiler.

Företagspresentationer

Som avslutning på dagen höll några medlemsföretag kortare presentationer. Först började Stefan Lundmark från Perstorp och presenterade deras utveckling av mjukgörare från PET.

Sedan presenterade Lars Petrén från Bayer hur deras modifiering av PVC med elastomerer fungerar och hur de ger förbättrade slit- och sättningsegenskaper.  

Dick Gustafsson från Leadco Engineering berättade om deras nya metod att foga PVC med hjälp av en miljövänlig fogvätska. De kallar metoden för kallsvets. Den är även möjlig att använda i andra sammanhang än golvläggning, som rör och profiler.

Avslutningsvis berättade Malin Andén från Bolon och Thibault Angles d'Ortoli från Tarkett om golvbranschens arbete med hållbarhet och återvinning. Exempelvis innehåller Bolons alla golv upp till 33% återvunnet material. Idag designas och tillverkas Bolons produkter i Ulricehamn, där även deras återvinningsanläggning som förvandlar produktionsavfall till nya golv finns. Tarkett vill att installationsspillet, som idag är 10 %, blir ny råvara. Tarkett driver både egna projekt och samarbetar med andra för att hitta nya metoder för att effektivt identifiera, sortera och rengöra gamla plastgolv så att de kan återvinnas till nya råvara.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in