Samråd om kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning

Den 16:e januari i år publicerade EU-kommissionen en kommunikation och ett arbetsdokument som adresserar viktiga utmaningar i gränssnittet mellan kemikalielagstiftning, produktlagstiftning och avfallslagstiftning. I dokumentet lyfts fyra utmaningar fram.

De fyra utmaningarna

  • Information om substanser som inger betänkligheter är inte tillgängligt för dem som återvinner avfall
  • Avfall kan innehålla substanser som inte längre är tillåtna i nya produkter
  • EU’s regler om när avfall upphör att vara avfall är inte harmoniserade
  • Regler för hur avfall och kemikalier klassificeras är inte harmoniserade
     

Utmaningarna är centrala för att kunna uppnå en cirkulär ekonomi. Tillsammans med kommunikationen publicerade kommissionen också ett arbetsdokument där de här fyra utmaningarna konkretiseras med sex frågeställningar. Frågeställningarna är just nu ute på en offentlig konsultation där privatpersoner, företag och organisationer bjuds in att lämna sin syn på var och en av frågorna.

IKEM kommer att ge sin syn på frågorna, men vem som helst är som sagt välkommen att svara. Vill du svara själv gör du det via länken här nedan. Du kan svara själv till och med den 29 oktober. Om du hellre vill bidra med dina synpunkter till IKEM:s svar kontaktar du Kristina Neimert Carne senast den 22 oktober.

Till konsultationen EC Europa EU

Till EU-kommissionens kommunikation och arbetsdokument

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in