Skyddsmask 90 stoppas

Enbart försvaret och polisen får i fortsättningen använda skyddsmask 90 enligt beslut från Arbetsmiljöverket. Anledningen är att masken inte är CE-märkt och därmed inte uppfyller reglerna för personlig skyddsutrustning som tillhandahålls på marknaden.

Skyddsmask 90 togs från början fram för militärt bruk, som andnings- och ansiktsskydd mot kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in