Sten på olika sätt

IKEM:s arbetsgivarförening har ett antal medlemmar inom stenbranschen. För dessa företag har de senaste åren varit händelserika med nya föreskrifter, inspektionskampanjer och inte minst diskussioner om nytt arbetshygieniskt gränsvärde.

VE Sten - ett proaktivt medlemsföretag

I slutet av oktober fick IKEM möjlighet att göra ett besök på företaget VE Sten AB i Vällingby. Syftet med visiten var att diskutera arbetsmiljöfrågor och få titta närmare på ett av IKEM:s många företag i stenbranschen.
 
Värd för besöket var Ali Razaz, operativ chef, som arbetat på företaget i drygt två år. Han och kollegan Kent Ploog, ansvarig för produktion och logistik bjöd IKEM:s Märit Hammarström på en kopp kaffe i utställningen och berättade om företaget och dess verksamhet. Bolaget, som har anor från 1938, erbjuder stenmaterial för hem och trädgård från hela världen men med den största volymen från Europa, främst Italien och Portugal.
 
Det blev en intressant vandring i verkstaden där vi bland annat fick se en helt ny maskin, nyligen levererad från Italien, och som inneburit en påtaglig arbetsmiljöförbättring för personalen vid kantbearbetning. Arbete med sten kan vara tungt och bullrigt och medföra risk för vibrationer och för exponering för damm som kan vara kvartsinnehållande.
 
Ali och Kent pekade på flera arbetsmiljöförbättrande åtgärder som genomförts de senaste åren. VE Sten arbetar förebyggande och har planerat ytterligare insatser. Det arbetet innebär bland annat bygge av ett separat lim- och impregneringsrum, installation av lyftanordningar vid varje arbetsstation samt nya mätningar och analyser av kvarts, buller, vibration och kemiska produkter. Efter rundvandringen tackade IKEM:s medarbetare Märit Hammarström för det lärorika besöket och de intressanta diskussionerna. 
 

Kvarts som arbetsmiljörisk

 
Kvarts har varit i fokus för arbetsmiljödebatten under ett par års tid. I november 2015 trädde den nya kvartsföreskriften i kraft och i samband med detta genomförde Arbetsmiljöverket drygt 700 företagsbesök varav 544 var arbetsmiljöinspektioner. Antalet arbetsplatser där man bearbetade sten, men också tillverkade betong och cement, var cirka 340 och i snitt handlade det om två brister per besök. Tillsynsprojektet pågick fram till oktober 2016. 
 
Arbetsmiljöverket har under en lång tid arbetat med att se över gränsvärdet för kvarts. Även inom EU har arbete pågått. I april förra året kom så verkets förslag till reviderade hygieniska gränsvärden och i detta fanns då en halvering av det gällande gränsvärdet. Förslaget hade föregåtts av en hel del artiklar och insändare i media skrivna av de arbets- och miljömedicinska klinikerna och de fackliga organisationerna. Diskussionen blev intensiv bland företag, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fack och den ansvariga myndigheten. Alla var vi överens om att den totala exponeringen måste minska men åsikterna om hur detta bäst låter sig göras gick isär. Under hösten bjöd verket in till en hearing där myndigheten redogjorde för sina överväganden och berörda parter fick möjlighet att lämna synpunkter och bidra med fakta. När väl Arbetsmiljöverket i maj 2018 beslutade den nya föreskriften förblev gränsvärdet oförändrat. Även om det inte blev en sänkning kan vi utgå från att en sådan så småningom kommer och att företagen gör klokt i att se över exponeringssituationen för sina anställda.
 

STEN - stenindustrins branschorganisation
 

IKEM har goda kontakter med Sveriges Stenindustriförbund, stenindustrins branschorganisation och har under en lång följd av år deltagit i föreningens årsmöte och hållit presentationer om nyheter på arbetsgivarfronten men också om kvartsproblematiken.
 
Den 31 januari och 1 februari är det dags igen, denna gång avhålls STEN:s årsmöte på Hotell Tylösand. IKEM har fått två pass och på torsdagsförmiddagen kommer Carina Hermansson, regionansvarig och senior adviser på IKEM, att prata om nyheter inom arbetsrätten exempelvis om kravet på obligatorisk rehabiliteringsplan, den nya kamerabevakningslagen och en hel del annat. På fredagsmorgonen kommer Märit Hammarström, toxikolog och ansvarig för Kemisk arbetsmiljö på IKEM, att ta upp nyheter på arbetsmiljöområdet med fokus på kvarts. Program och inbjudan har redan sänts ut till STEN:s medlemsföretag. Vi hoppas förstås få träffa många av våra medlemmar på plats.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in