Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Stort engagemang för plaståtervinning inom europeiska industrin

Kommissionen välkomnar de frivilliga åtaganden som kommit in från industrin om att öka marknaden för återvunnen plast. De innebär att minst 10 miljoner ton återvunnen plast ska levereras år 2025. Kommissionen uppmuntrar samtidigt till ytterligare åtgärder när det gäller efterfrågan.

Som en del i EU:s Plaststrategin ingick ett upprop om att företagen skulle inkomma med frivilliga åtaganden om att öka innehållet av återvunnen plast i sina produkter. Målsättningen var att 10 miljoner ton återvunnen plast ska användas i nya produkter inom EU år 2025.

Kommissionen har nu presenterat en preliminär bedömning som visar att den europeiska industrin är mycket engagerade i återvinning av plast. Minst 10 miljoner ton återvunnen plast skulle kunna levereras år 2025 om åtagandena är fullt levererade. På efterfrågesidan omfattade åtagandena dock bara 5 miljoner ton hittills. Enligt kommissionen visar detta att mer kommer att behövas för att uppnå målet om en välfungerande EU-marknad för återvunnen plast.

- Jag är så glad att efterfrågan på återvunnen plast äntligen ökar, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. I Sverige har vi ett stort engagemang och Svensk Dagligvaruhandel, Volvo, IKEA med flera har nu konkreta strategier för att ersätta ny plast med återvunnen plast. Det skapar möjligheter att investera i mer återvinning och utveckling av nya tekniker. 

När kampanjen stängde den 30 september hade kommissionen fått in 65 åtaganden. De viktigaste kom enligt kommissionen från plaståtervinningsföretag, branschorganisationer för expanderad polystyren (EPS) och varumärkesägare, huvudsakligen för PET-förpackningar. Enligt kommissionen är man medveten om att fler företag är på gång med åtaganden - vilket man starkt uppmuntrar.

Nästa steg

Kommissionen kommer nu att analysera åtagandena i mer detalj för att identifiera luckor mellan utbudet (återvinningsföretag) och efterfrågan (producenter, tillverkare och varumärkesägare) för olika plasttyper. Baserat på denna analys ska man sedan styra framtida åtgärder, som regelverk eller ekonomiska incitament, till där de behövs. Den detaljerade bedömningen av åtagandena kommer publiceras under första kvartalet 2019.

Kommissionen kommer också att fortsätta uppmuntra initiativ som bidrar till att öka marknaden för återvunnen plast i EU. Man ska samarbeta med berörda parter och underlätta nära samverkan mellan intressenter i hela försörjningskedjan för att uppnå detta mål. Ett första intressentmöte organiseras till i början av 2019.

 

Här kan du läsa kommissionens pressmeddelande 

Till artikeln om uppropet 

Listan på företag och organisationer som gjort åtaganden

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in