Stort intresse för IKEM:s konjunkturbrev

I gårdagens Dagens Industri intervjuades IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal om IKEM:s senaste konjunkturbrev. I dag publicerar Aktuell Hållbarhet IKEM:s debattartikel som bygger på de svar om cirkulär ekonomi som också ställdes i den senaste konjunkturenkäten.

Varje kvartal skickar IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal ut en konjunkturenkät till medlemsföretagen. Enkäten resulterar i ett konjunkturbrev som IKEM sedan sprider till media och andra intresserade. Det ger oss möjlighet att regelbundet berätta om de industrigrenar som IKEM representerar.

IKEM:s branscher står för en femtedel av det totala värdeskapandet inom svensk industri. Det är en sanning som nu börjar tränga ut i media, bland annat tack vara konjunkturbrevet och i gårdagens Dagens Industri, torsdagen den 20 september, intervjuades IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal.

I varje konjunkturenkät får företagen även svara på frågor om något område som är aktuellt just nu – i enkäten för kvartal två 2018 handlade frågorna om cirkulär ekonomi. Utifrån svaren som kom in skrev IKEM:s forsknings- och innovationschef Nils Hannerz och Carl Eckerdal en debattartikel som Aktuell Hållbarhet publicerade i dag, fredag 21 september. I den lyfter de bland annat upp att många företag har problem med att hitta återvunnen råvara av tillräckligt hög kvalitet och att det behövs reformer så att mindre ändringar av miljötillstånd inte leder till att hela processen måste göras om.

Även Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift har uppmärksammat konjunkturbrevet.

Dagens Industri – Oron kom av sig – industrierna tror på konjunkturen
 

Aktuell Hållbarhet - Vi vill se tydliga mål från delegationen för cirkulär ekonomi 
 

Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift - Mer läkemedelsexport till Kina 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in