Utredning om hållbara plastmaterial

Onsdag 19 december lämnade Åsa Stenmarck, som lett den statliga utredningen Hållbara plastmaterial, över sitt betänkande till Miljöminister Karolina Skog. IKEM var på plats vid presentationen.

‒ Många av utredningen förslag kommer bli viktiga för våra medlemsföretag, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

Bland annat föreslår utredningen att regeringen ska stödja arbetet med att realisera ett plastreturraffinaderi i Sverige.

‒ Det är mycket glädjande. I ett plastreturraffinaderi återvinns plasten på kemisk väg, ett betydelsefullt komplement till mekanisk återvinning som gör att vi kan sluta loopen för plast. Med ett plastreturraffinaderi kan vi återvinna all plast i Sverige, säger Lena Lundberg.

Planerna på ett svenskt plastreturraffinaderi tog form när Kemiföretagen i Stenungsund skapade den gemensamma visionen Hållbar Kemi 2030. Visionen innebär att Stenungsund år 2030 ska vara navet för tillverkning av produkter baserat på förnybara och återvunna råvaror. Ett plastreturraffinaderi skapar förutsättningar för att företagen ska få tillgång till tillräckligt mycket återvunna råvaror, men för att få ett plastreturraffinaderi till Sverige behövs flera åtgärder bland annat översyn av lagstiftningen, investeringar genom forskningsstöd och flaggskeppssatsningar.

‒ IKEM vill att det tillsätts en särskild utredare som kan föreslå de reformer som behövs för att göra verklighet av ett plastreturraffinaderi i Sverige, säger Lena Lundberg. Bland annat behöver äldre lagstiftning justeras så att plastavfallet blir tillgängligt och lönsamt att återvinna.

Bygget av ett plastreturraffinaderi beräknas leda till minskade koldioxidutsläppen med upp till 1 miljon ton per år, motsvarande 2 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

‒ Det är också jättebra att utredningen vill att regeringen stödjer företagen i att få acceptans för massbalans, ett system som påminner om hur grön el fungerar och som gör det möjligt att fasa in biobaserad och/eller återvunnen råvara succesivt och samtidigt använda befintlig utrustning. Det är resurseffektivt, säger Lena Lundberg.

Upphandling skulle kunna vara en viktig drivkraft när det gäller att öka efterfrågan på återvunnen plast. Ett orosmoment är dock att utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta fram kravkriterier för detta.

‒ Upphandlingskriterier är mycket viktigt för övergången till en cirkulär ekonomi. Därför är vi bekymrade när vi upplever att Upphandlingsmyndigheten inte har ett livscykelperspektiv i sitt kriteriearbete, säger Lena Lundberg.

En del av utredningen handlar om smartare användning av plast. Plasterna är viktiga för cirkulärt och resurseffektivt samhälle, men det krävs kunskap för att kunna väga in alla aspekter och ha ett livscykelperspektiv. Där kan IKEM bidra.

‒ Vi kommer nu att läsa hela utredningen och analysera de olika förslagen, säger Lena Lundberg. Förhoppningsvis skickar regeringen snart ut betänkandet på remiss så vi har möjlighet att lämna kommentarer.

Här kan du läsa rapporten

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in