Vad ska göras åt hotande effektbrist i elsystemet?

Svenska Kraftnät pekar på ett växande effektunderskott under de kommande vintrarna. Därför lyfter IKEM tillsammans med de andra basindustrierna frågan på ett seminarium den 7 november och bjuder in samtliga riksdagspartier att delta. Med på seminariet kommer även företrädare för kraftbranschen, Svenska kraftnät och industrin.

- En stabil och konkurrenskraftig elförsörjning är mycket viktig för våra elintensiva medlemmar och Sverige som industriland. Det är därför viktigt att frågan kommer upp på beslutsfattarnas agendor, säger Mikael Möller, näringspoltitisk chef på IKEM.

Seminariet är den 7 november. Vi startar kl 12:00-15:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmäl dig på SKGS webbplats till seminariet Framtidens elforsorjning vad ska vi göra åt hotande effektbrist?

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in