Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

100 miljarder till nya klimatinvesteringar

EU samlar delar av intäkterna från utsläppshandeln i en innovationsfond för energiintensiv industri eller förnybar energi. Våren 2020 öppnar fonden för ansökningar. Speciellt med denna fond är att den fokuserar på investeringar inte forskning.

Både investeringsstöd och bidrag till operativa kostnader i upp till tio år kan erhållas. Pengarna fås som "grants" så det kräver inga aktier och är inte ett lån. 

- Diskussionerna om klimatåtgärder börjar bli alltmer aktiva inom EU. Nu pågår exempelvis diskussioner om att på olika sätt rucka på reglerna om statsstöd för att få fram innovativa anläggningar. Detta i sin tur innebär att våra företag kan gå emot en annan situation som också påverkar konkurrenssituationen, säger Nils Hannerz forsknings- och innovationschef på IKEM.

- Pengarna kommer att leta efter projekt som står för ny klimateffektiv teknologi som inte bär sig vid dagens nivåer på utsläppskostnader, men där det enligt EU finns intresse att investeringar sker i "flaggskeppsinvesteringar", säger Nils Hannerz.

I dessa fall av ”flaggskeppsinvesteringar” handlar det om nya anläggningar och nya teknologier. Även användning av koldioxid och avskiljning av koldioxid är aktuellt. 

Reglerna för ansökningar skrivs nu av EU. Några av IKEM:s medlemmar har haft workshop med kommissionen för att beskriva exempel på projekt, som kemisk återvinning eller att använda koldioxid som råvara för att göra kemikalier och material. 
Sveriges rena el kan vara ett argument internt i företagen varför anläggningar ska läggas i Sverige. Kanske också tillgången på biobaserad råvara.

I processen där projekt väljs kommer medlemslandets stöd vara viktigt!

Det gäller att IKEM:s medlemmar som är intresserade av ett projekt att de på ett tidigt stadium pratar med regeringskansliet. 

- Jag tror det är bråttom att som företag att bestämma sig om något projekt är intressant. En orsak är att projektet behöver svenska staten i ryggen, staten måste bedöma projektet som prioriterat. Sverige har många industrier och det kan bli "trångt i kön", vi ligger troligen redan efter en del projekt som regeringen pratat sig varm för. IKEM:s medlemmar som är intresserade behöver därför agera efter sommaren. Det är troligen bättre att skicka in ett förslag 2020 än att vänta till senare då pengarna och Sveriges kapacitet att stödja kan bli intecknade av de som är med först, säger Nils Hannerz.

- Det är inte alltid prioriterat att söka offentliga pengar hos våra medlemsföretag, men nu kommer dessa pengar oavsett. Företag bör också överväga risken att konkurrenter i andra länder får ett projekt med tio års operativt OPEX-stöd och vad det kan innebära för sin marknad. Rent affärsmässigt blir det en svår avvägning av vad du som företagare tror händer med marknadens vilja att betala för "grönt" om tio år och vad utsläppskostnaden då uppskattas till, avslutar Nils Hannerz.

IKEM bistår gärna med kontakter med regeringskansliet om så önskas. Även mindre projekt på cirka 75 miljoner kronor kan finansieras. Kontakta IKEM.

Mer information om stödet här finns på EC Europa EU 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in