Skriv ut

Ännu fler varsel i Göteborgs hamn

Hamnarbetarförbundet har lagt 25 konfliktvarsel. Nu har Sveriges Hamnars varsel om lockout slagit igenom. Den senaste informationen hittar du på webbplatserna för Transportföretagen och Arbetsmarknadsnytt.

På Transportföretagens webbplats finns mer information om Sveriges Hamnars varsel om lockout. Du kan även hålla dig uppdaterad  om händelseförloppet via webbplatsen Arbetsmarknadsnytt.se.

Varsel 17 januari

17 januari tog Sveriges Hamnar emot ytterligare varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot  följande företag:

1. Söderhamn Stuveri och Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 28 januari 2019 och varar till kl 09.00 den 28 januari 2019.

2. Gothenburg Ro/Ro Terminal AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 28 januari 2019 och varar till kl 18.00 den 28 januari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Varsel 16 januari

16 januari har Sveriges Hamnar tagit emot ytterligare fem varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet riktat mot följande företag:

1. Söderhamn Stuveri och Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 07.00 den 25 januari 2019 och varar till kl 09.00 den 25 januari 2019.

2. Helsingborgs Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 09.00 den 25 januari 2019 och varar till kl 11.00 den 25 januari 2019.

3. Karlshamns Hamn AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 13.00 den 25 januari 2019 och varar till kl 15.00 den 25 januari 2019.

4. SCA Logistics AB, Sundsvall
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 25 januari 2019 och varar till kl 16.00 den 25 januari 2019.

5. Yilport Gävle AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 21.00 den 25 januari 2019 och varar till kl 23.00 den 25 januari 2019.

6. Copenhagen Malmö Port AB

7. CMP Norra Hamnen AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 06.00 den 27 januari 2019 och varar till kl 08.00 den 27 januari 2019.

8. Gothenburg Ro/Ro Terminal AB
Varsel om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder ikraft kl 14.00 den 27 januari 2019 och varar till kl 20.00 den 27 januari 2019.

Samtliga varsel vidtas i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med Sveriges Hamnar, som är likalydande med Hamn och Stuveriavtalet gentemot Svenska Transportarbetarförbundet.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in