Skriv ut
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket och isocyanater

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker ställs särskilda krav på utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med ett antal allergiframkallande ämnen/komponenter. Kravet gäller också vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater.

Arbetsmiljöverket har uppmärksammats på några specifika situationer när isocyanater bildas efter termisk nedbrytning men att det som bildas i huvudsak är monoisocyanater och inte diisocyanater. När föreskrifterna skrevs var avsikten att reglera de ämnen som är mest potenta och som kan orsaka allvarliga hälsoproblem och de ämnen man avsåg var diisocyanater. De situationer man nu pekar på är avbränning av isolermaterial av mineral- och stenull, upphettning/avbränning av proteinhaltigt material i till exempel livsmedel och hornvävnad.

Arbetsmiljöverket har i början av oktober publicerat ett så kallat ställningstagande där det framgår att man inte kommer ställa krav på utbildning och medicinska kontroller för dem som endast exponeras för monoisocyanater efter termisk nedbrytning. Ställningstagandet gäller i avvaktan på att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om vanliga arbetsmiljörisker träder i kraft, vilket beräknas ske under 2021.

Kontakta Märit Hammarström eller Camilla Backlund för mer information.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in