Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Foto: Bengt Säll

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna

Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.

― Vi ser nu en gradvis försämring av tillväxten för våra medlemsföretag. Tydligast märks det inom plast, gummi och kemi, men även raffinaderierna är påverkade. Läget förvärras av globala handelskonflikter och osäkra spelregler. När det ekonomiska läget försämras behöver löneökningarna vara lägre än i tidigare avtalsrörelser, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Det rimmar illa med IF Metalls krav på 3 % löneökning mot de 2,17 % i lönehöjning som den senaste avtalsrörelsen slutade på.

Jonas Hagelqvist fortsätter:

– Vi i Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i världen. Lön är en stor kostnad i många företag. Samtidigt har vi en relativt låg produktivitetsökning, vi har inte lyckats producerar mer per person, då kan inte företagen höja lönerna om de ska klara sig i en global miljö.

Men avtalsrörelsen handlar inte bara om löner, det är många fler frågor som ingår i förhandlingarna. Frågor som antingen kan öka kostnaderna för företagen eller skapa bättre förutsättningar att höja produktiviteten.

– Arbetstidsförläggningen är sådan fråga som är viktig för produktiviteten. Med rätt verktyg och flexiblare förutsättningar lokalt skulle företagen kunna bli mer effektiva och därmed skapa utrymme för höjda löner.

En annan fråga som ofta kommer upp i debatten och som också den påverkar förhandlingarna är kompetensförsörjning. Alla är överens om att kompetensutveckling behövs, särskilt med tanke på den ökande digitaliseringen inom industrin. För många företag är dock de kostnader som är förknippade med planerade kompetensutvecklingsinsatser problematiska.

– Kompetensförsörjningen är en av industrins största utmaningar, det är vi och facken överens om. Vi behöver i de kommande förhandlingarna ändra våra avtal så att de underlättar företagens möjlighet att rekrytera medarbetare och utveckla deras kompetens, säger Jonas Hagelqvist.

Under fredagen växlar IKEM även avtalskrav med Ledarna, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna. Det är många avtal som går ut 31 mars 2020 och efter helgerna startar förhandlingarna på allvar.

– Vi skulle gärna ha färre avtal. Vi tycker att gränsen mellan arbetare och tjänstemän är föråldrad, villkoren för de olika grupperna borde vara desamma. I den frågan upplever vi en större samsyn med våra motparter än tidigare och förhoppningsvis kan vi driva utvecklingen framåt på det här området också under avtalsrörelsen.

Mer information
I vårt senaste konjunkturbrev beskrivs konjunkturutvecklingen inom IKEM:s branscher: raffinaderi-, kemi-, läkemedel- samt plast- och gummiproduktion

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in