Skriv ut
Peter Nordlöw, Core Rehab.

Beroenden kräver starka team

En osund relation till alkohol, droger eller spel är ett stort problem för den som drabbas och för de närstående, men också på jobbet. IKEM:s medlemmar har möjlighet att ta del av framgångsfaktorer för rehabilitering vid missbruk och beroenden.

Alkohol- och drogterapeuten Peter Nordlöw på Core Rehab har hittills deltagit i flera Träffpunkt IKEM på olika håll i landet och fortsätter med fler tillfällen under våren. Han ger IKEM:s medlemmar verktyg för att upptäcka och hantera missbruk och beroenden.

- Nästan alla företag har medarbetare med den här typen av problem, säger Peter Nordlöw.

Han betonar vikten av att alla som inkluderas i arbetet runt en drabbad person jobbar utifrån samma förutsättningar och mot samma mål.

- Rehabiliteringen behöver organiseras väl, och framgång bygger på samarbete mellan olika aktörer. En fungerande rehabilitering är ett teamarbete. Det krävs en sampratad grupp som i första hand består av personen själv, närmaste chef, facket, HR-chef och en utredare med specialistkompetens.

Arbetsgivaren bör ställa krav

Ofta känner sig arbetsgivaren utanför, menar Peter Nordlöw.

- Men det är viktigt att arbetsgivaren är ”med i matchen” och känner sig delaktig i processen.
En enskild chef eller arbetsgivare är inte expert på de här frågorna.

- Det gäller att ställa krav på en genomtänkt lösning från någon som behärskar området. I allmänhet är det inte tillräckligt med generell vårdkompetens via företagshälsovården.

Om en medarbetare mår dåligt kan en första utmaning ligga i att identifiera vad som är själva grundproblemet.

- Personen kanske beskriver det som depression, ångest eller relationsproblem, när det i själva verket är just beroendet som är kärnan.

Viktigt är sedan att kartlägga på vilken nivå problemet ligger; riskbruk, skadlig konsumtion eller beroende.

- Ett självskattningsformulär är oftast inte en tillräcklig utredning för någon som redan är beroende, säger Peter Nordlöw.

Hjärnan kidnappas

Att förstå de olika stadierna gör det möjligt att förstå personen bättre.

- Skillnaderna är stora. Vid riskbruk behöver det inte finnas några mätbara fysiska skador, och personen kan med stöd av insatser själv reglera sitt intag. Rör det sig om skadlig konsumtion kan vi ofta se fysiska tecken som behöver hanteras, medan det fortfarande är möjligt att dra ned på konsumtionen. Vid fullt utvecklat beroende har personen tappat kontrollen, hjärnan är kidnappad av sjukdomen, säger Peter Nordlöw.

När ett beroende är integrerat i individens belöningssystem krävs ett strategiskt program för att bryta det.

- Vi vill alla bli förstådda och lyssnade på, men ju längre in i beroendet medarbetaren kommer, desto svårare blir det att föra en dialog. Personen tappar sin verklighetsuppfattning och beroendet lever sitt eget liv.

Frihet är målet

Målet är en total livsstilsförändring, där frånvaron av drogen inte längre upplevs som ett problem.

- Vägen dit går via fyra faser i synen på alkoholen; först ”jag får inte dricka” – kanske för att sambon hotar med att lämna, därefter ”jag kan inte” – medan rehabiliteringen pågår, sedan ”jag vill inte” – när man vågar ta in vad beroendet kostat, och till slut det frigörande ”jag slipper dricka”.

Även om alkohol är den vanligaste källan till missbruk förekommer även droger.

- De problem som ökar mest rör dock spel. Där ser vi tyvärr en fullständigt skenande utveckling och svåra konsekvenser för de drabbade, säger Peter Nordlöw.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in