Skriv ut

BioLyftet: Kunskapslyft för företag om biobaserade och återvunna material

Välkommen till BioLyftets frukostseminarier om hur hållbara material kan användas i olika produktioner. Vi flaggar även för utbildningen för små - och medelstora företag som vill börja använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i plast- och textilprodukter i Värnamo 3 och 22 maj. Fler utbildningstillfällen planeras. Seminarier och utbildning är utan kostnad och finansieras av ett samarbete mellan Bioinnovation, där IKEM är en del, och Naturvårdsverket.

BioInnovation genomför dessa utbildningar i nära samverkan med IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

Anmäl dig till våra frukostseminarier

Kom på våra frukostseminarier där vi ger inspiration och exempel på hur hållbara material används i olika produkter. Framtidsspaning om vad som sker på området och mer information om utbildningen ges också.

Frukostseminarier

  • 21 mars Värnamo
  • 22 mars Växjö
  • 11 april Karlstad

Utbildningen ger en bild av vilka alternativa material som finns och hur de presterar. Även olika workshop-moment ingår där företagen får arbeta med ett antal frågeställningar som mål, nuläge, hinder och kundönskemål. Efter utbildningen ska deltagande företag ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Utbildningen omfattar två dagar och är kostnadsfri.

BioLyftets utbildning

Det första utbildningstillfället hålls 13 mars i Stockholm och 15 mars Göteborg är fullbokade. Ett nytt utbildningstillfälle har därför tillkommit, 3 och 22 maj. Anmäl dig så fort som möjligt, senast 8 april. 

På grund av det stora intresset kommer fler utbildningar arrangeras under våren och sommaren runt om i landet.  Utbildningen är på två dagar.

Fakta om BioLyftet

Utbildningen är framtagen av RISE med hjälp av medel från Naturvårdsverket. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Initiativet fortsätter under 2019 då det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation genomför utbildningarna i nära samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

För frågor och mer information

Erik Perzon, RISE, projektledare
erik.perzon@ri.se
031-706 63 87

Jonas Aspling, RISE
jonas.aspling@ri.se
076-147 63 29

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in