Skriv ut
Mikael Möller, chef näringspolitiska EU-frågor på IKEM.

Delrapport från IVA: Så klarar svensk industri klimatmålen

IVA-projektet ”Vägval för klimatet” har kommit ut med sin delrapport ”Så klarar svensk industri klimatmålen”. Effektivare och snabbare tillståndsprocess är avgörande för investeringar i en mer miljö- och klimateffektiv produktion, säger Mikael Möller, IKEM.

IKEM:s Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU-frågor ingår i arbetsgruppen Industrisystem inom IVA-projektet.

- Om omställningen ska bli framgångsrik är det viktigt att förstå att konkurrenskraft för industrin är en förutsättning för omställning, säger Mikael Möller.

De observationer som görs i rapporten pekar bland annat på att industrin redan i dagsläget genererar global klimatnytta genom sin export av produkter med lågt klimatavtryck och har ett stort engagemang för att fortsatt skapa nya lösningar och produkter som minskar utsläppen.

Det står också klart att politiken har en viktig uppgift att utforma sådana villkor som förbättrar industrins konkurrenskraft och gynnar investeringar i svenska anläggningar. Behovet från industrin av förädlade biobränslen och el kan komma att öka med runt 50 procent jämfört med dagens användning. Detta ställer krav på ett elsystem som kan svara på industrins behov av effekt och energi på ett stabilt och långsiktigt sätt.

Vidare skapar effektiv användning av restenergier, cirkulär ekonomi och slutna kretslopp för material, infångning och lagring av CO2 och återvinning av CO2 till råvara andra viktiga möjligheter till minskade klimatutsläpp.

Omställning innebär åtgärder hos industrin som oftast ställer krav på uppdaterade eller nya verksamhetstillstånd. Därför är en effektivare och snabbare tillståndsprocess avgörande för investeringar i mer miljö- och klimateffektiv produktion.

IVA är en förkortning av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in