Skriv ut
IKEM:s framtidsstyrelse 2019
Främre raden från vänster: Ellen Garberg Löfving, Nouryon och Emma Brönmark Riex, Berendsen. Mittenraden från vänster: Alfred Daniels, GE Health Care, Cecilia Ohlauson, I-Tech AB och Anna Bergvall, Wibax AB. Bakre raden från vänster: Björn Lundin, Borealis och Timm Dunemann, BASF.

Digitalisering och AI på Framtidsstyrelsens agenda

IKEM:s Framtidstyrelse fick i samband med gruppens andra träff möjlighet att diskutera digitalisering och artificiell intelligens tillsammans med företaget Accenture. En fördjupning inom IKEM:s olika verksamheter gjordes också.

Framtidsstyrelsen består av unga talangfulla medarbetare i IKEM:s medlemsföretag. Gruppen får chans att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som de får möjlighet att diskutera branschens utmaningar och delta i ett nätverk för framtiden. Gruppen träffas under två år och ses ungefär sex gånger.

Vid den andra träffen presenterade flera av IKEM:s medarbetare vad de arbetar med för att stödja medlemsföretagen eller för att driva medlemsföretagens frågor: arbetsrätt, innovation & forskning, plast, miljörätt, opinionsbildning, sociala medier med mera.

- Jag fick fördjupad förståelse för IKEM:s arbete och vilka möjligheter vi som medlemsbolag har att påverka kemiindustrins utveckling, säger Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs på företaget I-Tech AB.

- Det här är en chans att träffa nya kontakter inom branschen och få en insikt vad och hur IKEM jobbar med olika områden, kommenterar Björn Lundin, produktionschef på Borealis.

Fokus för Framtidsstyrelsen ligger på branschens utmaningar och de områden som blir än viktigare i framtiden. Det kan t ex vara miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen. På agendan den här gången stod digitalisering och artificiell intelligens. Diskussionerna och möten med nya områden ger också deltagarna en personlig utveckling som uppskattas.

- Det är spännande! Det är en möjlighet att kunna se större frågor i ett större perspektiv! Skapar en större insikt hur man kan påverka branschen som helhet. Det ger också en chans för vidare utveckling inom branschen. Genom att diskutera olika utmaningar och lösningar från olika företag skapar detta en möjlighet för ytterligare personlig utveckling, säger Björn Lundin vidare.

- Framtidsstyrelsen har breddat mitt nätverk i den svenska kemiindustrin och bidragit till en plattform för diskussion om de utmaningar vi ställs inför, säger Cecilia Ohlauson. Det var väldigt roligt och smickrande att bli uttagen till Framtidsstyrelsen, framför allt som representant för ett litet innovationsbolag där kemibranschens utveckling och utmaningar ligger oss varmt om hjärtat, slutar hon.

Med hjälp av Framtidsstyrelsen vill IKEM förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare.

- Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Medlemmarna i Framtidsstyrelsen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk och vi på IKEM får inspiration och nya infallsvinklar, säger Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.

Digitalisering och artificiell intelligens är ett ämne som IKEM tillsammans med Framtidsstyrelsen kommer att ta upp i samband med stämman den 16 maj.

Framtidsstyrelsen 2018-2020 består av Anna Bergvall Wibax AB, Alfred Daniels GE Health Care, Timm Dunemann BASF, Anna Johansson AstraZeneca, Tobias Johansson Nynas, Ellen Garberg Löfving Nouryon, Björn Lundin Borealis, Cecilia Ohlauson I-Tech AB, Alexander Perman Cuprum Recycling AB och Emma Brönmark Riex Berendsen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in