Skriv ut

Diskutera utmaningar och lösningar för industrin

Under mars och april åker Energimyndigheten ut på fem orter i landet för att tala om utveckling och lyssna på de behov industrin har.

Energimyndigheten åker ut i landet under mars och april för att samla industri, akademi och beslutsfattare för att lyssna på industrins syn på den framtida inriktningen på forskning, utveckling, innovation och energieffektivisering. Energimyndigheten kommer också att informera om vilka stödmöjligheter som finns tillgängliga för industrin och hur industrin får del av dem.

- Jag tycker att det är jättebra att Energimyndigheten åker ut i landet och lyssnar på industrins behov och berättar om vilka stöd som finns och hur man tar del av dem. Utveckling och effektivitet är viktiga frågor för alla företag och satsningen kan underlätta för företagen att få bra åtgärder genomförda, säger Mikael Möller, energi- och klimatpolitisk expert på IKEM.

Datum och orter

• 25:e mars Växjö
• 26:e mars Göteborg
• 28:e mars  Avesta
• 2:a april Sundsvall
• 4:e april, Luleå

Tid 11:30-15:30
Anmälan görs hos Energimyndigheten, använd gärna länken längre ned på sidan.
Tillfällena är kostnadsfria och Energimyndigheten bjuder på lunch.
Information om programmet för respektive tillfälle kommer att skickas ut efter anmälan.

Mer information

Om du har frågor hör gärna av dig till Fredrik Backman, forskningshandläggare industri.
E-post:  fredrik.backman@energimyndigheten.se
Telefon: +46 (0)16 544 24 52

Information om Energimyndighetens träffar

Samverkan mellan samhällets privata och offentliga aktörer är en förutsättning för att vår industri också i framtiden ska vara hållbar och konkurrenskraftig. Energimyndigheten bjuder därför in er som arbetar med forskning, utveckling och innovation såväl som effektivisering av verksamheten och bred implementering av befintliga lösningar.

Vi vill diskutera framtidens utmaningar och möjliga lösningar för svensk industri med er från företag, akademi, institut, regionala organisationer och myndigheter.

Ni får möjlighet att diskutera vad som fungerar i dagens satsningar och vad som behöver göras framöver för att vi ständigt ska förbättra oss tillsammans. Här finns goda möjligheter att påverka inriktningen på myndighetens satsningar. Ni kommer också att få information från Energimyndigheten angående vårt arbete och vilka stödmöjligheter som finns inom industriområdet.

Ta chansen att påverka inriktningen av kommande satsningar. Ditt bidrag är viktigt för att vi tillsammans ska kunna göra rätt insatser för att svensk industri fortsatt ska vara konkurrenskraftig och bidra till att energi- och klimatmålen nås.

IKEM:s arbete inom energiområdet

Om du vill veta vad IKEM gör på energiområdet eller har någon fråga du vill ställa direkt till oss, vänligen kontakta Mikael Möller.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in